• رسیدگی به شکایات

مشتریان عزیز جهت طرح شکایات و مشکلات خود میتوانند آنرا از طریق ایمیل ذیل مستقیما با مدیریت سایت مطرح نموده و در اولین فرصت به آن رسیدگی و پاسخ داده خواهد شد.

ایمیل : admin@dibara.ir